Topologija (FMF)/Naloge/3.kolokvij-2000-04-20/Naloga1

Iz MaFiRaWiki

Podprostor X ravnine \mathbb{R}^2 je podan z definicijo X := \{0\} \times \mathbb{R} \cup [0, \infty) \times \mathbb{Z}. Poišči primeren podprostor Y \subseteq \mathbb{R}^2, ki je homeomorfen kompaktifikaciji prostora X z eno točko.
Namig. Ker je \{0\} \times \mathbb{R} zaprt podprostor X, je znani prostor (\{0\} \times \mathbb{R})^+ (\approx \mathbb{R}^+) zaprt podprostor v X + .

Rešitev

Osebna orodja