Topologija (FMF)/Naloge/3.kolokvij-1999-04-22/Naloga3

Iz MaFiRaWiki

Naj bo X metričen prostor in naj bosta A in B disjunktni podmnožici v X, ki sta homeomorfni Cantorjevi množici, A \cup B = X, A \cap B = \emptyset, A \approx C \approx B. Pokaži, da je tedaj tudi X homeomorfen Cantorjevi množici.

Rešitev

Osebna orodja