Topologija (FMF)/Naloge/3.kolokvij-1999-04-22/Naloga1

Iz MaFiRaWiki

Pokaži, da je prostor \mathbb{N}, opremljen s topologijo končnih komplementov, povezan (v topologiji končnih komplementov je množica odprta, če je prazna ali pa ima končen komplement).

Rešitev

Osebna orodja