Topologija (FMF)/Naloge/3.kolokvij-1997-04-24/Naloga5

Iz MaFiRaWiki

Na množici X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (|x| - 1)^2 + y^2 \leq 1\} vpeljemo relacijo:

(x_1, y_1) \sim (x_2, y_2), če je (x1,y1) = (x2,y2) ali če je (x_1, y_1) \in \mathrm{Meja} X, x1 = − x2 in y1 = y2.

Kateremu znanemu podprostoru v \mathbb{R}^3 je homeomorfen prostor X/_\sim? Odgovor utemelji!

Rešitev

Osebna orodja