Topologija (FMF)/Naloge/2.kolokvij-2006-02-03/Naloga1

Iz MaFiRaWiki

Množico \mathbb{R} opremimo s topologijo τ, katere baza je \mathcal{B} = \{[a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\} (ni potrebno dokazovati, da je \mathcal{B} baza).

  1. Pokaži, da prostor (\mathbb{R}, \tau) ni povezan.
  2. Kaj so komponente za povezanost prostora (\mathbb{R}, \tau)? Odgovor utemelji.

Rešitev

Osebna orodja