Topologija (FMF)/Naloge/2.kolokvij-2005-01-12/Naloga3

Iz MaFiRaWiki

Naj bo podprostor X ravnine \mathbb{R}^2 podan s predpisom X = \{(x, \frac{1}{x}) \mid x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\}.

Poišči ekspliciten podprostor Y ravnine \mathbb{R}^2, ki je homeomorfen kompaktifikaciji prostora X z eno točko, Y \approx X^+. Slednje skrbno dokaži.

Rešitev

Osebna orodja