Topologija (FMF)/Naloge/2.kolokvij-2003-01-13/Naloga4

Iz MaFiRaWiki

Prostor zveznih funkcij \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) opremimo s topologijo konvergence po točkah. Naj bo preslikava \varphi\colon \mathbb{R} \to \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) definirana s predpisom \varphi(t) = c_t, kjer je ct konstantna preslikava ct(x) = t. Pokaži, da je \varphi zaprta vložitev.

Rešitev

Osebna orodja