Topologija (FMF)/Naloge/2.kolokvij-2002-01-22/Naloga1/Ideja

Iz MaFiRaWiki

Naj bo p premica, ki ni vzporedna absici. Preveriti je treba:

  1. Za vsako bazično odprto okolico U = (a,b) \times (c,d) v običajni ravninski topologiji obstaja taka odprta množica V v topologiji pasov, da velja p \cap U = p \cap V.
  2. Za vsako bazično odprto okolico V \in \mathcal{B} v topologiji pasov obstaja odprta množica U v ravnini (za običajno topologijo), da velja p \cap V = p \cap U.
Osebna orodja