Topologija (FMF)/Naloge/2.kolokvij-2002-01-22/Naloga1

Iz MaFiRaWiki

Pokaži, da običajna topologija v ravnini in topologija pasov v ravnini (ta je podana z bazo \mathcal{B} = \{\mathbb{R} \times (a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}, a < b\}) inducirata enako topologijo na vsaki premici p, ki ni vzporedna x-osi.

Rešitev

Osebna orodja