Topologija (FMF)/Naloge/2.kolokvij-2000-03-03/Naloga3

Iz MaFiRaWiki

Naj bodo W, X, Y, Z topološki prostori in naj bosta \varphi\colon W \to X ter \psi\colon Y \to Z zvezni preslikavi. Definirajmo preslikavo F\colon \mathcal{C}(X, Y) \to \mathcal{C}(W, Z), F(f) = \psi \circ f \circ \varphi. Pokaži, da je F zvezna preslikava, če oba prostora preslikav opremimo s kompaktno-odprto topologijo.

Rešitev

Osebna orodja