Topologija (FMF)/Naloge/1.kolokvij-2005-12-01/Naloga1/Ideja

Iz MaFiRaWiki

Preslikavo iz X v Y naredimo tako, da pri dani višini lika (t.j. z), skrčimo polmer krožnice v xy- ravnini.

Preslikavo iz Y v X naredimo tako, da pri dani višini lika (t.j. z), raztegnemo polmer krožnice v xy- ravnini.

Osebna orodja