Topologija (FMF)/Naloge/1.kolokvij-1999-12-08/Naloga4

Iz MaFiRaWiki

Poišči podprostor X prostora \mathbb{R}^2, ki je homeomorfen prostoru S^1 \times [0, \infty), in konstruiraj homeomorfizem S^1 \times [0, \infty) \approx X.

Rešitev

Osebna orodja