Topologija (FMF)/Naloge/1.kolokvij-1997-12-17/Naloga3

Iz MaFiRaWiki

Naj bo f\colon X \to Y zvezna odprta preslikava. Naj bo množica A \subseteq X nasičena; to pomeni, da je A = f − 1(f(A)). Pokaži, da sta tudi množici Int(A) in \overline{A} nasičeni.

Rešitev

Osebna orodja