Topologija (FMF)/Naloge/1.kolokvij-1997-12-17/Naloga1

Iz MaFiRaWiki

Naj bo X topološki prostor in D \subseteq X njegova podmnožica. Pokaži, da so naslednje trditve ekvivalentne.

Rešitev

Osebna orodja