Topologija (FMF)/Naloge/1.kolokvij-1996-12-11/Naloga5

Iz MaFiRaWiki

Prostor X opremimo s topologijo končnih komplementov (tj. U \subseteq X je odprta natanko tedaj, ko je U = \emptyset ali pa množica X \setminus U vsebuje le končno mnogo točk). Pokaži, da je prostor X 1-števen natanko tedaj, ko X vsebuje končno ali števno neskončno mnogo točk.

Rešitev

Osebna orodja