Topologija (FMF)

Iz MaFiRaWiki

Topologija je dvosemestrski predmet, ki se izvaja v 2. letniku univerzitetnega študija matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko. Predmet je obvezen za slušatelje teoretične, uporabne in pedagoške smeri. V kratkem (po bolonjski reformi) bo razpadel na dva semestrska predmeta, splošno topologijo in geometrijsko topologijo. Prvi semester bo še naprej obvezen, drugi bo izbiren.

Na spletu je podatke v zvezi s predmetom možno najti na spletni učilnici za topologijo. Ta stran jo dopolnjuje z vsebinami, katerih narava je primernejša za wikijev način dela.

Naloge s prejšnjih kolokvijev in izpitov

Na podstrani /Naloge lahko najdete naloge s starih preizkusov znanja iz topologije. Urejene so glede na test, na katerem so se pojavile, ter glede na snov. Zaenkrat so naloge povečini še brez rešitev, vsak uporabnik pa je dobrodošel, da jih dopiše.

Predlogi in mnenja

Na podstrani /Mnenja lahko študenti pri topologiji izrazite svoja mnenja o predmetu in njegovem izvajanju ter predlagate izboljšave. Pri pisanju mnenj se lahko podpišete ali pa jih objavite anonimno.

Osebna orodja