Toplotni tok

Iz MaFiRaWiki

Toplotni tok je fizikalna količina, ki pove koliko toplote v časovni enoti se izmenja med sistemoma v toplotnem stiku: P = \frac{dQ}{dt}\,, kjer je P toplotni tok, Q pretečena toplota in t čas. Enota je watt [W]. Skladno z drugim zakonom termodinamike se pri spontanem prevajanju toplota prenaša s sistema z višjo na sistem z nižjo temperaturo.

Toplotni tok skozi steno

Pri tem je mišljena neskončno razsežna stena, oz. dovolj velika stena, kjer lahko zanemarimo pojave na robovih.

P = \lambda\,S\,\frac{\Delta T}{l}

λ je koeficient toplotne prevodnosti, S površina stene, ΔT razlika temperatur na obeh straneh in l debelina stene.

Glej tudi

Osebna orodja