Toplotni stroj

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Toplotni stroj je naprava, ki pretvarja toploto v mehansko delo, ki pa se lahko nato porabi za opravljanje električnega dela. Deluje na osnovi krožnih sprememb snovi, kjer v enem ciklu snov prejme toploto Qdov, nato pa se vrne v začetno stanje tako, da opravi delo A in odda nekaj toplote Qodd. Velja, da je dovedena toplota enaka vsoti opravljenega dela in oddane toplote

Qdov = A + Qodd.

Izkoristek toplotnega stroja η je enak

\eta = \frac{A}{Q_{dov}} = 1 - \frac{Q_{odd}}{Q_{dov}}.

Izkoristek je vedno manjši od 1, kar je posledica drugega zakona termodinamike.

Glej tudi

Osebna orodja