Toplotna kapaciteta

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Toplotna kapaciteta (oznaka C, enota J/K) pove koliko toplote mora prejeti telo, da se segreje za en kelvin. Odvisna je od mase telesa in specifične toplote snovi, iz katere je telo. Za homogena telesa velja, da je toplotna kapaciteta enaka produktu teh dveh količin.

Toplotna kapaciteta pri stalni prostornini

Kadar sistem ne opravlja ali prejema dela in je prostornina konstantna velja:

dWn = dQ = CVdT,

pri čemer je Wn notranja energija, Q toplota in T temperatura,

C_V = \left (\frac{\partial W_n}{\partial T}\right )_V

pa toplotna kapaciteta pri stalni prostornini.

Toplotna kapaciteta pri stalnem tlaku

Pri konstantnem tlaku velja:

dH = CpdT,

pri čemer je H entalpija,

C_p = \left (\frac{\partial H}{\partial T}\right )_p

pa toplotna kapaciteta pri stalnem tlaku.

Osebna orodja