Tomaž Pisanski: Prekletstvo odprtega dostopa in faktorja vpliva

Iz MaFiRaWiki

Povzetek:

V zadnjem času prihaja do velikanskega premika v načinu objavljanja novih matematičnih dosežkov, do vedno bolj neosebnega povezovanja bibliometričnih indikatorjev s financiranjem ter nevarnosti, ki se kažejo z nepremišljeno vpeljavo modela odprtega dostopa do člankov, pri katerem se finančno breme prenaša na avtorja. Na predavanju bom opozoril na nekaj problemov, predvsem v povezavi z etiko vseh udeležencev tega procesa.

Osebna orodja