Tomaž Pisanski: Od Lahovih števil do revije Ars Mathematica Contemporanea III; Obdobje 1981 - 1991 (Od preboja v svet do osamosvojitve)

Iz MaFiRaWiki

Povzetek: Na seminarju bom pokazal nekaj dokumentov in prikazal svojo interpretacijo vzpona diskretne matematike v Sloveniji, ki smo mu priča v zadnjih petdesetih letih. Poudarek bo na desetletju (1981-1991) preboja v svet. Če bo čas dopuščal, bom pokazal še nekaj slik in filmčkov z mojega decembrskega potovanja v Avstralijo.

Osebna orodja