Tomaž Pisanski: Kako je sestavljena matematika? (Uvod v taksonomijo matematike)

Iz MaFiRaWiki

Povzetek: V zadnji številki revije "Notices" je Joseph Grcar objavil zanimiv prispevek o neenakopravnem obravnavanju matematičnih področij v splošnih matematičnih revijah. Za osnovo je vzel podatke iz zbirke Zentralblatt MATH in matematično klasifikacijsko shemo MSC. Iz istih podatkov je s programom Pajek Vladimir Batagelj izdelal dendrogram, ki prikazuje sorodnost oz. oddaljenost posameznih vej matematike. To je le prvi od rezultatov projekta, ki ga izvaja skupina slovenskih matematikov v sodelovanju s snovalci baze Zbl MATH iz Berlina. Na predavanju bomo dobljene rezultate interpretirali in poskušali nazorno odgovoriti na vprašanje iz naslova.

Osebna orodja