Tomaž Pisanski: Delo odbora za matematiko

Iz MaFiRaWiki

Povzetek: Slovenski matematiki smo prek Odbora za matematiko pri DMFA vključeni v dve veliki matematični združenji: IMU ter EMS. Na kratko bomo prikazali obe združenji, povzeli dogajanje na Mednarodnem kongresu matematikov v Hyderabadu, v Indiji ter prikazali nekatere naše dejavnosti na mednarodni sceni. Posebej bomo omenili odbor za etiko pri EMS. Spomnili bomo tudi na Evropski matematični kongres, ki bo leta 2012 na Poljskem ter drugo konferenco CSASC 2011, ki bo v Avstriji.

Osebna orodja