Točkovno-tranzitivni sebikomplementarni grafi (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Točkovno-tranzitivni sebikomplementarni grafi

Katja Berčič


Torek, 14. december 2010, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19


V vsakem sebi komplementiranem, točkovno tranzitivnem grafu G obstaja induciran podgraf G' na pr točkah (kjer je pr največja potenca praštevila, ki deli moč množice točk grafa G), tako da je G' spet sebi komplementaren in točkovno tranzitiven.


Glej tudi/See also


Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja