Tjaša Pevec

Iz MaFiRaWiki

Vsebina

Kontrolna naloga

Naloga 1

Poiščite ničle polinoma p(x) = x3 + 2x2 − 5x − 6.

Naloga 2

Okrajšajte ulomek \frac{x^2-2x-3}{x^2-1}, x \neq -1,x \neq 1.

Naloga 3

Izračunajte ničle in pole funkcije f(x)=\frac{3x^2-3}{2x^2+1}. Funkcijo f tudi narišite.

Naloga 4

Dani sta funkciji f(x)=\frac{1}{2}x^2 in g(x) = − x2 − 3x. Izračunajte presečišči grafov funkcij f in g ter kot med grafoma v enem izmed presečišč.

Osebna orodja