Tipkovnica

Iz MaFiRaWiki

(Preusmerjeno iz Tipkovnice)

Tipkovnica je v večini računalniških sistemov glavna vhodna naprava. Podobna je tipkovnici pisalnega stroja, le da ima več tipk. Posebnost so numerične tipke, ki jih poznamo z računalniških strojev, funkcijske tipke (za izvajanje različnih ukazov) ter smerne tipke (za premikanje kazalčka po zaslonu). Priključimo jo s konektorjem DIN(starejši) ali PS/2(novi).


Slika:tipkovnica.jpg


VIR


www.robptuj.si


Vsebina

Črkovno-številčni del tipkovnice

Črkovno-številčni del tipkovnice je sestavljen iz črkovnega in številčnega dela. Tipke računališke tipkovnice se začenjajo s črkami QWERTZ in so podobno razporejene kot na pisalnem stroju. Takšno razporeditev označujemo z oznako QWERTZ. Črkovno-številčni del tipkovnice je namenjen vnosu pisnih znakov (črk, številk, ločil in znakov). Poleg teh tipk pa so na tem delu tipkovnice tudi druge tipke, katerih pomen je naslednji:


Slika:Črkovno-številčni del.jpg


Pomen tipk

Tipka Pomen
Backspace Pobrišemo prvi znak v levo ali označeni tekst, predmet v celoti.
Enter Potrdimo vnos, določen ukaz oz. izbor.
Shift (leva, desna) Uporabimo za tipkanje velikih začetnic ali za druge znake kot so !"#$%&/()=?*.
Ctrl Izvajamo določene ukaze v kombinaciji z drugimi tipkami oz. črkami.
Alt, Alt Gr Izvajamo določene ukaze, in sicer v kombinaciji z eno od drugih tipk.
Space Preslednica, tipko prestavimo za eno mesto v desno.
Caps Lock Preklop tipkovnice na velike črke.
Tab Tipko premaknemo za nekaj znakov v desno, do naslednjega tabulatorja.


Številčni del tipkovnice

Slika:Številčni del.jpg

Številčni del tipkovnice je primeren za vnos velikih količin številčnih podatkov. Ta del tipkovnice sestavljajo številke od 0-9, tipke s simboli za matematične operacije in troje funkcijskih tipk.

S pritiskom na funkcijsko tipko Num Lock aktviramo številčno tipkovnico. Ob deaktivirani številčni tipkovnici pa prevzamejo določene tipke krmilno funkcijo. Na aktiviranost številčne tipkovnice nas opozarja LED lučka.


Enter tipka je tipka za vnos nove vrstice. Ta tipka ima podobno funkcijo kot Enter tipka na črkovnem delu tipkovnice.


Del tipka je posebna tipka za brisanje. Pri aktivirani številčni tipkovnici ima podobno funkcijo kot Delete tipka na posebnem delu tipkovnice. Z njo lahko pobrišemo označen del besedila. S to tipko pa lahko vstavljamo tudi vejico.


Tipke za matematične operacije so:

  • / tipka za deljenje,
  • * tipka za množenje,
  • - tipka za odštevanje in
  • + tipka za seštevanje.


Funkcijski del tipkovnice


Slika:funkcijski del.jpg


Funkcijski del tipkovnice je sestavljen iz funkcijskih tipk (F1-F12), s pomočjo katerih lahko izvršujemo določen ukaz. Možnost uporabe le teh je odvisen od programa, s katerim delaš. V večini programov je tipka F1 namenjena priklicu pomoči na zaslonu.

Escape tipko večina programov razume kot navodilo za prekinitev ali ignoriranje izbranega ukaza.


Posebni del tipkovnice


Slika:posebni del.jpg


Pomen posameznik tipk na tem delu tipkovnice je odvisen od operacijskega sistema, katerega uporabljamo.

Pomen tipk

Tipka Pomen
Print Screen in System Require Pošljemo vse podatke, ki so ta hip na zaslonu na tiskalnik. V Windows okolju pa sliko zaslona prekopiramo v odložišče in jo kasneje prilepimo v izbrano aplikacijo. S kombinacijo tipk Alt+Prt SC izvedemo sistemsko funkcijo Sys Rq, katrea je opredeljena z operacijskim sistemom ali aplikacijo.
Scroll Lock Reguliramo način premikanja izpisa po naslonu.
Pause in Break Začasno prekinemo izvajanje programa ali ukaza. S kombinacijo tipk Ctrl+Pause aktiviramo funkcijo Break, s katero trajno prekinemo izvajanje določene operacije ali programa.
Insert V določen del teksta vstavimo dodatno besedil. Če tipka Insert ni aktivirana, novi znaki prekrijejo, pobrišejo prejšnje znake.
Del Pobrišemo označen del besedila.
Home Postavimo se na začetno pozicijo izpisa, na zgornji levi del zaslona.
End Postavimo se na konec izpisa.
Page Up V izpisu se premaknemo za eno stran navzgor.
Page Down V izpisu se premaknemo za eno stran navzdol.


Smerne tipke so tipke s puščicami. S temi tipkami se lahko premikamo v navpični smeri navzgor in navzdol, v vodoravni smeri pa levo in desno.

Osebna orodja