Tip (SQL)

Iz MaFiRaWiki

Najpogosteje uporabljeni SQL tipi podatkov so

Vsebina

Numerični tipi

 • INTEGER - celo število, predznačeno, zapisano v 4 bytih (-2147483648 do +2147483647)
 • DOUBLE PRECISION - 8-bytno realno število
 • NUMERIC - variabilna natančnost (počasnejše računanje)
 • DECIMAL - variabilna natančnost (počasnejše računanje)

Logični tipi

 • BOOLEAN - logična vrednost TRUE ali FALSE

Časovni tipi

 • DATE - datum (leto, mesec, dan)
 • TIME - čas
 • TIME WITH TIME ZONE - čas v danem dnevu s časovnim pasom
 • TIMESTAMP - datum in čas
 • TIMESTAMP WITH TIME ZONE - datum in čas z vključenim časovnim pasom

Besedila

 • TEXT - nizi

Primeri

 
CREATE TABLE tabela (
  datum DATE,
  stevilka INTEGER PRIMARY KEY  
)
 
INSERT INTO tabela (datum, stevilka) VALUES (DATE '2008-04-10', 10);

Še en primer

 
CREATE TABLE tabela2 (
   cas TIMESTAMP,
   stevilo DOUBLE PRECISION,
   besedilo TEXT
)
 
INSERT INTO tabela2 (cas, stevilo, besedilo) VALUES ('2008-04-10 04:05:06', 10.45, 'bla bla');

Glej tudi

Osebna orodja