Throw (Java)

Iz MaFiRaWiki

Z ukazom

throw e

v Javi sprožimo izjemo. Izjemo e naredimo kot objekt ustreznega razreda.

Primer

Spodnji primer je narejen v ukazni vrstici DrJava:

> Exception e = new Exception("Slabo vreme");
> throw e;
Exception: Slabo vreme
  at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:39)
  at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:27)
  at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:494)
>

Glej tudi

Osebna orodja