Teorija Programskih Jezikov (IŠRM)/Pregled snovi

Iz MaFiRaWiki


Ocaml

Aritmetični izrazi

 • Abstraktna in konkretna sintaksa
 • Abstraktna sintaksa aritmetičnih izrazov
 • Konkretna sintaksa aritmetičnih izrazov
 • Od abstraktne h konkretni sintaksi in nazaj
 • Evaluacija aritmetičnih izrazov
  • Semantika velikih korakov
  • Semantika malih korakov
 • Aritmetični izrazi s spremenljivkami

Funkcijski programski jezik

 • Funkcijski programski jezik MinML
  • tipi in izrazi
  • preverjanje tipov
  • pravila za evaluacijo
 • Varnost programskega jezika MinML
 • Prevajalnik za MinML
 • Leni funkcijski jezik MinHaskell
  • lena in neučakana evaluacija
  • splošne rekurzivne definicije
  • seznami
 • Parametrični polimorfizem
  • Združevanje tipov
  • polyMinHaskell

Ukazni programski jezik

 • Ukazni programski jezik
 • Dokazovanje pravilnosti v ukaznem programskem jeziku
 • Prevajalnik za ukazni programski jezik

Podtipi

 • Zapisi
 • Podtipi
 • Funkcijski programski jezik z zapisi in podtipi

Objektni programski jezik

 • Razredi
 • MinJava

Denotacijska semantika

 • Kaj je denotacijska semantika?
 • Naivna semantika aritmetičnih izrazov
 • PCF, minimalen funkcijski programski jezik z rekurzivnimi definicijami
 • Zakaj ne moremo definirati naivne semantike PCF
 • ω-cpoji in zvezne funkcije, izrek o fiksni točki
 • Denotacijska semantika PCF
 • Ustreznost semantike PCF
Osebna orodja