Temperatura

Iz MaFiRaWiki

Temperatúra (oznaka T) je ena osnovnih termodinamičnih spremenljivk, ki določa stanje teles. Merimo jo s termometrom, enota je kelvin in stopinja Celzija.

Termodinamika zahteva vpeljavo pojma temperature, ki meri, kako toplo ali hladno je nekaj. Temperaturo lahko vpeljemo kot količino, ki je sorazmerna prostornini plina pri stalnem tlaku, npr. v plinskem termometru.

Vpeljemo jo lahko tudi kot količino, s katero je sorazmerna prenesena toplota pri Carnotovem toplotnem stroju - to je tako imenovana termodinamična definicija.

Za objektivno določanje temperature zato uporabljamo termometre. Ti za merjenje temperature uporabljajo temperaturno odvisnost neke lastnosti snovi (npr. prostornine, električne prevodnosti ipd.)

Vrste termometrov:

  • plinski termometer
  • živosrebrni termometer
  • kovinski termomete
  • uporovni termometer

Temperaturne lestvice

  • Fahrenheitova temperaturna lestvica
  • Rankinova temperaturna lestvica
  • Réaumurjeva temperaturna lestvica
  • Celzijeva temperaturna lestvica
  • absolutna temperaturna lestvica ali Kelvinova temperaturna lestvica

Glej tudi

Osebna orodja