Težišče

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Težišče je točka v telesu ali sistemu teles, ki se premika kot bi se premikalo točkasto telo z maso enako masi telesa oz. sistema, če bi nanj delovale enake zunanje sile kot na telo oz. sistem teles.

Krajevni vektor težišča sistema teles izračunamo sledeče:

r^* = \frac{\sum_i m_ir_i}{m},

težišče togega telesa pa z integralom:

r^* = \frac{\int r\,dm}{m},
kjer je dm = ρdV in
m = mi
i
oz. m = \int dm.

Za homogeno telo velja:

r^* = \frac{\int r\,dV}{V}.

Podobno izračunamo tudi hitrost in pospešek težišča:

v^* = \frac{\int v\,dm}{m},
a^* = \frac{\int a\,dm}{m}.
Osebna orodja