Tail (Linux)

Iz MaFiRaWiki

Ukaz tail izpiše zadnjih deset vrstic izbrane datoteke oziroma izbranih datotek na standardni izhod (npr. na zaslon). V primeru, da želimo ukaz uporabiti na večih datotekah, se najprej izpiše ime datoteke (glava, t.i. "header") in nato zadnjih deset vrstic.

Uporaba:

  • tail besedilo.txt
 izpis zadnjih desetih vrstic datoteke besedilo.txt
  • tail -c 10 besedilo.txt
 izpiše zadnjih 10 byte-ov navedene datoteke
  • tail -n 3 besedilo.txt
 izpiše zadnje 3 vrstice datoteke z imenom besedilo.txt (namesto zadnjih deset vrstic)
  • tail -q besedilo.txt ali tail --quiet besedilo.txt ali tail --silent besedilo.txt
 s tem ukazom povemo, da ne želimo, da nam izpisuje ime datoteke oz. imen datotek
  • tail -v besedilo.txt ali tail --verbose besedilo.txt
 s tem ukazom povemo, da izrecno želimo, da nam vedno izpisuje ime datoteke oz. imena datotek
Osebna orodja