Tabela simbolov

Iz MaFiRaWiki

  • Tabela simbolov - symbol table

Prav pogosto se v računalništvu srečujemo s podatkovno strukturo tabela simbolov. Nepogrešljiva je v prevajalnikih, tolmačih in drugih podobnih programih.

V tabeli simbolov pomnimo potrebno delovno informacijo med delom programa. Osnovni elementi tabele simbolov so simboli ali imena, oziroma zaporedja znakov, zapisana v skladu s sintaktičnimi pravili danega jezika.

Slika:Prevajalnik.jpg

Osebna orodja