Svetloba

Iz MaFiRaWiki

Svetlôba je del elektromagnetnega valovanja. V to družino sodijo tudi vsi radijski valovi, vidna »svetloba«, infrardeča svetloba in ultravijolična svetloba. Ponavadi s svetlobo mislimo na vidno svetlobo, ki jo zaznava človeško oko.

Svetlobo in elektromagnetno valovanje v splošnem lahko opišemo s tremi neodvisnimi parametri:

Zaradi valovno-delčnega dualizma svetloba obenem izraža lastnosti tako valovanja kot delcev. Natančno razumevanje narave svetlobe je eno ključnih vprašanj sodobne fizike.

Osebna orodja