Suhadolc, Anton; matematični kolokvij januar 2000

Iz MaFiRaWiki

Rihard Zupančič - matematik

Anton Suhadolc

Univerza v Ljubljani

13. januar 2000


Prof. Rihard Zupančič se je rodil leta 1878 v Ljubljani. Na Dunaju je leta 1903 doktoriral iz matematike. Služboval je na srednjih šolah in napisal vrsto učbenikov matematike za razne srednje šole, pozneje je bil docent na dunajski tehniki. Leta 1919 je prišel v Ljubljano in zelo aktivno deloval pri ustanavljanju ljubljanske univerze. Imenovan je bil za rednega profesorja matematike na tehnični fakulteti v Ljubljani. Skupaj s prof. Josipom Plemljem sta do konca druge svetovne vojne predavala vse kurze matematike za tehnike in matematike. Maja 1945 je Zupančič odšel v Avstrijo. Istega leta je bil izključen iz Slovenske akademije znanosti in umetnosti skupaj z nekaterimi drugimi člani, ki so bili vsi, razen njega, v devetdesetih letih rehabilitirani.

Osebna orodja