StringTokenizer

Iz MaFiRaWiki

Podrazred StringTokenizer, ki ga najdemo v javanskem razredu java.util, razbije niz prek izbranih ločil na posamezne dele.

Primer.java

 1.  
 2. import java.util.StringTokenizer;
 3.  
 4. class Primer_Tokenizer {
 5. public static void main(String args[]) {
 6. String niz1 = "Ti, Peter, zakaj, pa pises samo o sebi?";
 7. // v prvem parametru bo niz, ki ga zelimo razbili na posamezne dele,
 8. // v drugem parametru bomo napisali tisto locilo, s katerim zelimo razbiti niz
 9. // v tretjem parametru pa bomo napisali booleanovo vrednost, s katero bomo dolocili, ali bo tudi locilo del deljenega niza
 10. StringTokenizer tok1 = new StringTokenizer(niz1, ",", true);
 11. // presteli bomo stevilo podnizov, to naredimo z ukazom countTokens()
 12. System.out.println("Stevilo podnizov: " + tok1.countTokens());
 13. while (tok1.hasMoreTokens()) { // preverimo, ali je v nizu se kaj iskanih podnizov
 14. // s postopkom nextToken() odkrijemo naslednji podniz
 15. System.out.println(tok1.nextToken());
 16. }
 17. }
 18. }
IZPIS:

 
> java Primer
Stevilo podnizov: 7
Ti
,
 Peter
,
 zakaj
,
 pa pises samo o sebi?
>
Osebna orodja