Stisljivost

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Stisljivost (oznaka χ) je definirana kot:

\chi = -\frac{1}{V}\frac{dV}{dp}.

V je prostornina in p tlak.

Stisljivost idealnega plina

Izotermna stisljivost

pV = konst. \to \frac{dp}{p} + \frac{dV}{V} = 0 \to \chi_T = -\frac{dV}{V\,dp} = \frac{1}{p}

Izentropna stisljivost

pV^\varkappa = konst. \to \frac{dp}{p} + \frac{\varkappa \,dV}{V} = 0 \to \chi_S = \frac{1}{\varkappa \,p}

\varkappa = \frac{c_p}{c_v} je razmerje med specifično toploto pri stalnem tlaku cp in specifično toploto pri stalni prostornini cv .

Osebna orodja