Stekališče zaporedja

Iz MaFiRaWiki

Stekališče zaporedja an v topološkem prostoru je taka točka x, da je v vsaki njeni okolici vsaj en člen zaporedja, različen od x.

Stekališče številskega zaporedja an je tako število x, da za vsak ε > 0 obstaja n, da velja x \neq a_n in | xan | < ε.

Zgled

  • Limita konvergentnega zaporedja je stekališče zaporedja.
  • Zaporedje an = ( − 1)n + 2n ima stekališči − 1 in 1.
  • Zaporedje an = n nima stekališča v realnih številih.

Glej tudi

Osebna orodja