Stavek Switch

Iz MaFiRaWiki

S stavkom switch pregledno zapišemo večsmerno odločitev, ki jo sicer lahko dosežemo tudi z več gnezdenimi stavki if.

 stavek switch v simbolnem jeziku:
   switch (izraz) {
     case vrednost_1: stavek_1; break;
     case vrednost_2: stavek_2; break;
     ...
     default: stavek_n; break;
   }

Izraz poleg ključne besede switch mora biti znak ali celo število. Stavek break omogoča prekinitev nadaljnjega izvajanja stavka switch in prenese izvajanje na stavek, ki sledi končnemu zavitemu oklepaju. Če želimo, lahko na koncu s ključno besedo default določimo privzete stavke, ki se izvršijo, če ni bila izračunana nobena od naštetih vrednosti.

Primer v Javi:

 switch (mesec) {
   case 1: System.out.println("Januar"); break;
   case 2: System.out.println("Februar"); break;
   case 3: System.out.println("Marec"); break;
   case 4: System.out.println("April"); break;
   case 5: System.out.println("Maj"); break;
   case 6: System.out.println("Junij"); break;
   case 7: System.out.println("Julij"); break;
   case 8: System.out.println("Avgust"); break;
   case 9: System.out.println("September"); break;
   case 10: System.out.println("Oktober"); break;
   case 11: System.out.println("November"); break;
   case 12: System.out.println("December"); break;
   default: System.out.println("Ni mesec!");break;
   }

Osebna orodja