Statična spremenljivka

Iz MaFiRaWiki

(Preusmerjeno iz Statična komponenta)
Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Definicija

Statična spremenljivka je spremenljivka, ki je skupna vsem objektom danega razreda.

Primer

Primer uporabe statične spremenjivke za štetje nastalih objektov danega razreda.

public class Razred{
 private static int stevecObjektov; //staticna spremenljivka (skupna vsem objektom, ki so izpeljani iz tega razreda)
 public int stevilkaRazreda;//objektna spremenljivka (vsak objekt ima svojo)
 public Razred(){
  stevecObjektov++;//ustvarili smo nov objekt, zato povecamo stevec
  stevilkaRazreda = stevecObjektov;//shranimo stevilo nastalega razreda v njegovo objektno spremenljivko stevilkaRazreda
 }
 
 public String toString(){
  return "" + this.stevilkaRazreda + " ustvarjen objekt po vrsti.";
 }
 //test 
 public static void main(String[] args){
  for(int i=0;i<5;i++){
   System.out.println(new Razred());
  }
 }
}

Izpis:

 
> java Razred
1 ustvarjen objekt po vrsti.
2 ustvarjen objekt po vrsti.
3 ustvarjen objekt po vrsti.
4 ustvarjen objekt po vrsti.
5 ustvarjen objekt po vrsti.
>

Glej tudi

Osebna orodja