Srednješolska matematika

Iz MaFiRaWiki

Srednješolska matematika obsega matematično znanje, ki se poučuje po veljavnih učnih načrtih v srednji šoli pri nas.

 1. Matematika za prvi razred gimnazije (140 ur)
  1. Osnove logike in teorije množic
  2. Osnovne številske množice
  3. Linearna funkcija in enačba
  4. Geometrija v ravnini
 2. Matematika za drugi razred gimnazije (140 ur)
  1. Geometrija v ravnini in prostoru
  2. Potence in koreni
  3. Kvadratna funkcija in enačba
  4. Kompleksna števila
  5. Eksponentna in logaritemska funkcija
 3. Matematika za tretji razred gimnazije (140 ur)
  1. Površine in prostornine
  2. Kotne funkcije
  3. Polinomi, racionalne funkcije, stožnice
 4. Matematika za četrti razred gimnazije (140 ur)
  1. Kombinatorika, verjetnostni račun in statistika
  2. Zaporedja in diferencialni račun
 5. Matematika na maturi

Glej tudi

Osebna orodja