Spremenljivke

Iz MaFiRaWiki

GFDL Avtor tega članka je študent/ka BarbaraNovak.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.

Vsebina

Pravila za delo s spremenljivkami

Spremenljivka je količina, katere vrednost se med izvajanjem programa lahko spreminja. Določimo jo tako, da zapišemo njeno ime, enačaj in vrednost. Za ime ne smemo uporabiti rezerviranih besed. Spremenljivko je treba deklarirati s čimer rezerviramo prostor v računalniškem pomnilniku. To storimo tako, da zapišemo podatkovni tip, ki določa velikost in ime spremenljivke. Nato ji priredimo še vrednost npr.:

 int x; x = 1;

Spremenljivki lahko določimo začetno vrednost. Spremenljivke lahko deklariramo tudi v skupinah. Tedaj zapišemo podatkovni tip spremenljivke in vsa željena imena spremenljivk. Npr.:

 int i,j,k; ali int i = 1, j = 2, k = 0;

Spremenljivka ima območje veljavnosti: od dekleracije do konca bloka

Spremenljivko lahko dekleriramo kjerkoli v bloku ukazov, najpogosteje na začetku. Velja pa le v bloku v katerem je deklerirana.

Kaj pomeni določilo final?

Final določa konstanto. Konstante prištevamo med spremenljivke. So količine, ki jim med izvajanjem programa ne moramo spremeniti vrednosti. V programu bi lahko namesto konstante lahko večkrat zapisali isto število, toda temu načinu pisanja se raje izognemo.

Kako spremenljivki tipa int prištevamo, odštevamo, zmnožimo, delimo z dano vrednostjo?

 x += y --> x = x + y
 x -= y --> x = x - y
 x *= y --> x = x * y
 x /= y --> x = x / y
 x %= y --> x = x % y

Kako spremenljivko tipa int povečamo ali zmanjšamo?

 i++ --> i = i + 1
 i-- --> i = i - 1

Preprosti primer programa, ki ponazarja, kako delamo s spremenljivkami npr.: kako zamenjamo vrednost dveh spremenljivk

 1. public class Menjava {
 2. public static void main(String[] args) {
 3. int x = 10;
 4. int y = 5;
 5. System.out.println("Izpis pred menjavo:");
 6. System.out.println("x = " + x);
 7. System.out.println("y = " + y);
 8. int z;
 9. z = x;
 10. x = y;
 11. y = z;
 12. System.out.println("Izpis po menjavo:");
 13. System.out.println("x = " + x);
 14. System.out.println("y = " + y);
 15. System.out.println("z = " + z);
 16. }
 17. }

Izpis:

 > java Menjava
  Izpis pred menjavo:
  x = 10
  y = 5
  Izpis po menjavo:
  x = 5
  y = 10
  z = 10
 >
Osebna orodja