Sprememba tipa

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?


Sprememba tipa (ang. type cast)

Kadar želimo prehajati med tipi, pri katerih lahko izgubimo na natančnosti, oz. prevajanik ne pozna njihovega pravega tipa, moramo prevajalniku posebej povedati, da smo o tem »seznanjeni«. To storimo tako, da pri pretvorbi podamo spremembo tipa (type cast).

Drugi primer je bil aktualen predvsem do Java 1.5, saj prejšnje verzije še niso poznale generičnih tipov in so zato v javanske strukture vse objekte shranile kot objekt tipa Object.


Primer v Javi:

  1. double x = 3.2;
  2. int i = (int)x;
Osebna orodja