Splošna plinska konstanta

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Splošna plinska konstanta je sorazmernostni koeficient v splošni plinski enačbi za idealne pline in je enaka:

R = 8314,5 J/kmolK.

Velja zveza

R = N_A\,k_B,

kjer je NA Avogadrovo število in kB Boltzmannova konstanta.

Osebna orodja