Splošna plinska enačba

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Splošna plinska enačba je enačba stanja za idealni plin. Pojavlja se v večih oblikah:

  • p\,V = n\,R\,T = N\,k_B\,T
  • p\,V = \frac{m}{M}\,R\,T
  • p = \frac{\rho \,R\,T}{M}

V zgornjih enačbah je p tlak, V prostornina, n množina snovi, N število delcev, R splošna plinska konstanta, kB Boltzmannova konstanta, T temperatura, m masa, M molska masa in ρ gostota.


Glej tudi

Osebna orodja