Specifični upor

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Specifični upor (oznaka ζ) je lastnost snovi, ki določa upor vodnika

\zeta = \frac{RS}{l},

R je upor, S in l pa presek in dolžina. Enota je \frac{\Omega \,mm^2}{m}.

Specifični upor je odvisen od temperature, če odvisnost aproksimiramo kot linearno dobimo zvezo

dζ = αζζdT,

kjer je αζ temperaturni koeficient specifičnega upora.

Snovi z majhnim specifičnim uporom so prevodniki, velik specifični upor pa imajo električni izolatorji. Srednje vrednosti pripadajo polprevodnikom in elektrolitom.

Osebna orodja