Kemijski potencial

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Kemijski potencial ali specifična prosta entalpija (oznaka μ) je enaka prosti entalpiji deljeni z množino:

\mu = \frac{G}{n}.

Kemijski potencial pove v katero smer bo potekala fazna sprememba. Snov prehaja v fazo z manjšim kemijskim potencialom dokler se ne izenačita. Takrat sta fazi v ravnovesju.

Osebna orodja