Solina, Franc; Matematični kolokvij februar 2006

Iz MaFiRaWiki

Segmentacija in rekonstrukcija superelipsoidov iz globinskih slik

Franc Solina

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

23. februar 2006


Predstavljeni bodo superelipsoidi, to so posplošena vrsta elipsoidov, ki lahko s spreminjanjem parametrov zvezno prehajajo med oblikami krogle, valja ali kocke. Zaradi preproste implicitne enacbe površine so superelipsoidi našli uporabo v računalniškem vidu za modeliranje predmetov oziroma njihovih delov. Prikazan bo postopek za segmentacijo in rekonstrukcijo superelipsoidov iz globinskih slik ter njihova uporaba v praktične namene.

http://lrv.fri.uni-lj.si/~franc/SRSbook/SRS.html

Osebna orodja