Smigoc, Helena, Kolokvij januar 2019

Iz MaFiRaWiki

Obratni spektralni problem za nenegativne matrike, problem karakterizacije seznamov lastnih vrednosti nenegativnih matrik, motivira konstrukcije nenegativnih matrik z danim spektrom. Konstrukcije, ki temeljijo na spremljevalnih matrikah polinomov, so se izkazale za uspešen pristop k temu problemu. Naredili bomo pregled takšnih konstrukcij in hkrati predstavili nekaj razširitev klasičnih rezultatov o ničlah polinomov. Predavanje bomo zaključili z obravnavo sorodnih vprašanj o koeficientih potenčnih vrst.

Osebna orodja