Smerna naprava

Iz MaFiRaWiki

Smerna naprava je vhodna enota, s katero uporabnik računalniku poda želeno smer ali pozicijo. Poznamo več vrst smernih naprav:

Osebna orodja